Vinteropbevaring i vand
Efter aftale med havnefogeden kan båden overvintre i vandet på særlig anvist plads. Takst i henhold til ”Takster Roskilde Havn”

Årsmærke
Årsmærke skal afhentes på kontoret og placeres synligt på båden inden 1. maj. Herefter vil mærket blive sat på af havnens personale og der vil blive opkrævet et gebyr.