Takster for Roskilde Havn
Takster for Roskilde Havn fremgår af særligt takstblad. Takstbladet kan ses på havnens hjemmeside: www.roskildehavn.dk og er ligeledes at finde på havnekontoret.

Toilettømmerstation
Havnen har en mobil og en stationær toilettømmer. Både, der ønsker tømning af holdingtank eller spildevandstank, skal benytte den opsatte toilettømmerstation ved servicekajen. Anlægget er selvbetjent og gratis. Betjeningsvejledning sidder på toilettømmeren. Fra 1. december og til 1. maj er anlægget slukket og havnens mobile toilettømmerstation skal benyttes.

Udlejning af havneplads
Hvis havnepladsen ikke ønskes benyttet i en sæson, kan den ifølge vedtægterne lejes ud. Udlejningen skal godkendes af Roskilde Havneselskab, og henvendelse skal derfor ske til havnefogeden senest 1. marts. Personer på køberliste har fortrinsret til leje, men hvis der ikke er interesserede købere, kan man selv anvise en lejer. Fremlejeordningen er beskrevet i vedtægterne som findes på hjemmesiden.

Vand på broer
På alle broer er der monteret vandhaner, som må benyttes til bådvask med strålespids og opfyldning af drikkevandstank. Alle opfordres til at bruge så lidt vand som muligt og sikre, at vandhanerne er lukkede efter brug. Vand åbnes den 15. april og lukkes den 15. november, afhængig af frost.

Vedtægter
Vedtægter for Roskilde Havneselskab kan læses på www.roskildehavn.dk..

Venteliste
Havneselskabet har etableret en liste for personer, som ønsker at købe en andel i Roskilde Havneselskab (venteliste). Der betales gebyr for optagelse og fornyelse på ventelisten i henhold til takstbladet.
Havneselskabet har en liste for andelshavere, der ønsker at bytte til anden pladsbredde (rokeringsliste). Optagelse på listen er gebyrfri og sker ved henvendelse til havnefogeden. Andelshavere på rokeringslisten har fortrinsret til ledige havnepladser.

Vinteropbevaring på land
Plads til vinteropbevaring på land bestilles på havnekontoret senest 1. oktober. Opstilling på land starter medio oktober. Afhængig af hvilken plads, man står på, er der tidsfrister for, hvornår man senest skal være i vandet igen. Da Roskilde Kommune kræver landarealerne rengjort og ryddet for stativer m.v. til fastsatte terminer, er det nødvendigt, at bådene er fjernet et par dage før fristernes udløb.

De arealer, der anvendes er:

  • Busholdepladsen fra 1. oktober til 27. april. Pladsen anvendes til større både.
  • Midtercirklen på ”Bananen” fra 1. oktober til 27. april. Pladsen anvendes til mindre både.
  • Vindeboder (grusarealet ved gasværk) fra 1.oktober til 11. maj. Pladsen anvendes til mindre både.
  • Parkeringspladsen Skt. Ib fra l. oktober til 28. maj. Pladsen er forbeholdt træbåde.
  • Dyrskuepladsen til de som ønsker at få deres båd under tag. Hør havnekontoret for priser og tider.

Bådene opstilles i den rækkefølge, hvori de tages op, og stilles med en afstand mellem bådene på max. 75 cm. Dette princip anvendes for at undgå spildplads.
Betaling for vinterplads udregnes efter antal kvadratmeter af bådens totale længde x bredde, forhøjet til nærmeste hele m2.
Ønsket tidspunkt for optagning til vinteropbevaring skal noteres på bestillingslisten på havnekontoret.
El og vand vil være tilsluttet i dagtimerne frem til den 1. december og igen fra 15. marts. Der må under ingen omstændigheder bruges strøm uden man er til stede.