Gæstesejlere
Gæstesejlere kan benytte alle med grønt markerede pladser. Gæstesejlere må kun anløbe servicekajen eller krankajen for overnatning efter aftale med havnefogeden.
Havneafgift skal betales i automaten ved havnekontoret straks efter anløb af havnen. Kvitteringen skal sættes synligt på båden. Med kvittering følger oplysninger om adgang til baderum og Internet.
Ved manglende betaling opkræves en kontrolafgift på yderligere 200 kr.

Havnekontoret
Havnekontoret ligger i Strandgade 2, 4000 Roskilde. Havnen er bemandet alle hverdage fra kl.08:00 til 15:00 hele året. Vær evt. opmærksom på ferie. Kontoret er åbent alle tirsdage og torsdage fra 10:00 til 15:00.
Havnefogeden kan træffes på tlf. 46 35 10 00 eller på mobil 29 66 32 34.

Eller på mail: havn@roskildehavn.dk">

Havneplads
Medlemmerne af Roskilde Havneselskab har andele, som giver ret til en havneplads. Andelene omsættes gennem havneselskabet.
Havneselskabet har oprettet ventelister, dels for andelshavere, som ønsker en plads af en anden størrelse (rokeringslisten), dels for ikke medlemmer, der ønsker at købe en andel (ventelisten). Andelshavere går forud for nye medlemmer ved tildeling af pladser.
Havneselskabet opkræver et engangsgebyr for optagelse på ventelisten. Gebyret bruges til dækning af administrationsomkostningerne ved køb af andel. Der betales et årligt gebyr for at fastholde sin plads på ventelisten.
En andel koster pr. marts 2011: 52.000 kr. Prisen er den samme uanset pladsbredde. Den konkrete havneplads anvises af bestyrelsen ved havnefogeden.
For brug af havnepladsen betales en årlig driftsafgift. Betalingen er differentieret efter pladsbredde (indsejlingsmål mellem pæle) og fremgår af ”Takster for Roskilde Havn”.

Havnereglement
Havnereglementet sendes til havnens brugere, når der sker indholdsmæssige ændringer. Reglementet kan desuden læses på havnens hjemmeside www.roskildehavn.

Hjemmeside
Roskilde Havn har hjemmesiden: www.roskildehavn.dk

Højtryksspuling af både
Ved højtryksspuling gælder særlige miljøregler m.v. Se ”Regelsæt for vedligehold af både i Roskilde Havn”. Regelsættet kan læses på hjemmesiden www.roskildehavn.dk

Ind- og udsejling
Al sejlads i og ved havnene skal foregå med nedsat fart – højst 3 knob. Ind- og udsejling af den østlige lystbådehavn skal foregå med ekstra forsigtighed, idet de høje moleklædninger dækker for det frie udsyn, og det vil ofte være umuligt i tide at se andre både – herunder roklubbens både. Besejlingen bør derfor ske vinkelret på linjen mellem molehovederne. Specielt frarådes sejlads langs den nordlige arm af nordvestmolen.

Information til andelshaverne
Information fra bestyrelsen til andelshaverne gives via Roskilde Havns hjemmeside www.roskildehavn.dk. Endvidere sendes nyhedsbreve til alle andelshavere med en mailkonto.