Indholdsfortegnelse:

Affald og miljøaffald 1

Bad og toilet

1

Bagagevogne

1

Beboelse i lystfartøjer

1

Bestyrelsen

1

Diesel

2

El på broer

2

Fjordafmærkning

3

Forsikringer

3

Fortøjninger

3

Fri/Optaget-skilte

3
Gæstesejlere 4
Havnekontoret 4
Havneplads 4
Havnereglement 4

Hjemmeside

4

Højtryksspuling af både

4

Ind- og udsejling

4

Information til andelshaverne

4

Internet

5

Kraner

5

Masteopbevaring

5

Navn på båden

5

Optagning af både

5

Parkering

5

Sejlads i havneområdet og fjorden

5

Servicekaj

6

Skader

6

Slibning af bundmaling

6

Slæbejoller

6

Slæbested

6

Spuling

6

Stativer

6

Søsætning

6

Takster for Roskilde Havn 7
Toilettømmerstation 7
Udlejning af havneplads 7
Vand på broer 7
Vedtægter 7
Venteliste 7
Vinteropbevaring på land. 7
Vinteropbevaring i vand 8
Årsmærke 8