Her er Havnens Håndbog, som netop er ajourført med de nyeste rettelser.
Hvis du støder på uoverensstemmelse mellem Håndbogen, Vedtægterne og Havnereglementet, er det til enhver tid Vedtægterne og dernæst Havnereglementet som gælder.


Den er udformet således, at der fra indholdsfortegnelsen, kan klikkes direkte til det emne du søger                                                                                                       Indholdsfortegnelse:

Affald og miljøaffald 1

Bad og toilet

1

Bagagevogne

1

Beboelse i lystfartøjer

1

Bestyrelsen

1

Diesel

2

El på broer

2

Fjordafmærkning

3

Forsikringer

3

Fortøjninger

3

Fri/Optaget-skilte

3
Gæstesejlere 4
Havnekontoret 4
Havneplads 4
Havnereglement 4

Hjemmeside

4

Højtryksspuling af både

4

Ind- og udsejling

4

Information til andelshaverne

4

Internet

5

Kraner

5

Masteopbevaring

5

Navn på båden

5

Optagning af både

5

Parkering

5

Sejlads i havneområdet og fjorden

5

Servicekaj

6

Skader

6

Slibning af bundmaling

6

Slæbejoller

6

Slæbested

6

Spuling

6

Stativer

6

Søsætning

6

Takster for Roskilde Havn 7
Toilettømmerstation 7
Udlejning af havneplads 7
Vand på broer 7
Vedtægter 7
Venteliste 7
Vinteropbevaring på land. 7
Vinteropbevaring i vand 8
Årsmærke 8