Sorterings beskrivelse

Papir og pap placeres i de runde grønne containere ved indgangen til promenaden ved Havnekontoret.

papir