Sorteringsbeskrivelse

Olie og kemikalieaffald; - Afleveres i grønne miljøcontainere på servicekajen.
..Sorteres i følgende kategorier:

  • Ren spildolie (motor-, gear- og smøreolie UDEN VAND) 
  • Bundvand med olie, spildolie med højt vandindhold
  • Oliefiltre
  • Tomme oliedunke 

 olie-rester