Sorterings beskrivelsemalingrester2

Malingbøtter, malingreteser, pensler og bakker placeres i grønne rullende container ved olietanken på servicekajen
men IKKE spraydåser og dåser med ætsemærker som skal afleveres på KARA.