Dagrenovation, madaffald, plastic, restaffald placeres i de firkantede grønne containere ved indgangen til promenaden ved Havnekontoret.

container