Glas og flasker placeres i de runde grønne containere ved indgangen til promenaden ved Havnekontoret.

flasker