Kontakt

Ålekvabbe / Zoarces viviparus
Job:
Størrelse: 20-30 cm - når sjældent over 40 cm

Links

Anden information

Anden information:

”Vidste du… at ålekvabben som den eneste danske benfisk føder levende unger. Hunnen har desuden en slags dievorter inde i bugen som ungerne dier ved inden de bliver sluppet ud i det fri gerne i marts måned”

Familie:
Ålekvabbefamilien (Zoarcidae)

Lignende arter:
Firtrådet Havkvabbe, Knude, Spidshalet Langebarn og Tangspræl.

Udseende:
Kroppen er forlænget, minder om en Ferskvandskvabbe. Halefinnen er pileformet, former en sammenhæng imellem den lange ryg og gatfinne. Dette adskiller Ålekvabben fra de to andre lignende bundlevende fisk med lange kroppe i Baltikum, Tangspræl og Spidshalet Langebarn. Ålekvabben har en bred mund med fremstående læber.

Farver:
Ryggen har uregelmæssige mørkebrune markeringer, bugen er gullig. Bryst, gat og halefinne har et rødligt skær, farven er klarere i gydesæsonen. Når man åbner den er benene grønlige, farven bliver kraftigere når den bliver kogt.

Formering:
Til forskel fra mange andre fisk, så sker befrugtningen af rognene indvortes. Parringen foregår i juli-august, hunnen føder i løbet af vinteren veludviklet yngel 4-6 cm.

Føde:
Krebsdyr og andre små hvirvelløse dyr på bunden, samt rogn og yngel fra andre fisk. Levesteder: Fundet omkring finsk farvand, dog mindre almindelig i den nordligste Botniske Bugt og østlige del af Finske Bugt. Lever på ret grundt vand, almindeligvis mindre end 15 m i dybden. Ældre fisk kan flytte til dybere vand. Findes almindeligvis imellem sten og tang.

Ålekvabben er en almindelig fangst nær kysten, specielt blandt isfiskere om vinteren. Er god mad, selv om den ikke er meget påskønnet i Finland.