Å

Å

Ålekvabbe / Zoarces viviparus Størrelse: 20-30 cm - når sjældent over 40 cm
Ålen / Anguilla anguilla Størrelse: Længde på ca. 33-45 centimeter og for hunålene 42-100
Ålegræs / Zostera marina Bladene kan blive op til 120 cm lange. Planter