Kontakt

Ulken / Myoxocephalus scorpius
Job:
Størrelse: Ulken kan blive op til 30 centimeter lang.

Links

Anden information

Anden information:

Vidste du..... Ulken er vældig godt camoufleret.
Ulken, der i Jylland tit bliver kaldt for en københavner, har ry for at være usædvanlig dum, fordi det sker, at den bider på igen efter at være blevet taget af krogen og smidt tilbage i havet.
Ulken har også ry for at have gift i piggene, men det er nu ikke sandt.

Familie:
Cottidae 

Lignende arter:
Hornulk, Ulk

Udseende:
Pigget, med en stor mund og brede brystfinner, sær Almindelig Ulk frygtindgydende ud. Hovedet er udstyret med bagudrettede pigge, som ikke er lige store eller rundede som dem hos Hornulken. To korte pigge på hvert gællelåg. Under hovedet er der en skindlap, der beskytter gællerne. Disse to kendetegn adskiller Almindelig Ulk fra Ulken.

Farver:
Ikke den mest tiltrækkende fisk, men hannen kan fremvise prægtige farver, specielt i gydetiden. Hovedet og ryggen er mørke med utydelige markeringer, finnerne er stribede. Bugen på hunnen er orange, med klart afgrænsede hvidlige pletter. Bugen på hannen er mere rød og i yngletiden får den ret strålende farver, som gør de hvide pletter mere fremstående.

Formering:
Gydningen finder sted om vinteren mellem december og februar. Rognene bliver anbragt i en passende lavning af sten, og efter befrugtningen ligger hannen vagt og vifter rognene i den 2 måneder lange udklækningstid.

Føde:
Bundlevende krebsdyr, især isopoder og små fisk.

Udbredelse og levesteder:
Almindelig i havet omkring Finland bortset fra den nordligste del af Botniske Bugt og den østligste del af Finske Bugt, hvor den ikke er så almindelig. Lever på havbunden i en dybde på 4-60 m. Om sommeren undgår den Almindelige Ulk varmt, grundt vand, men dog ikke i samme målestok som den mere arktiske Hornulk.

Almindelig Ulk fremkalder sommetider en mærkelig kvækkende lyd når den bliver løftet ud af vandet.