Kontakt

Savtang / Fucus serratus
Job:
Bladene kan blive 15 - 60 cm lange.
Adresse:
Alger

Links

Anden information

Anden information:

Vidste du… kan som blæretangen ikke tåle lave saltholdigheder så mest hyppig i den nordlige del af fjorden. De nye, lyse skud på løvet som fremkommer i vækstsæsonen april-august måned er spiselige og gode i salat”

Klørtang:
Marin brunalgeslægt med fire arter i danske farvande. Planterne er flerårige og mellem 15 cm og 60 cm lange. De forekommer på sten i fjæren og i den øverste del af den vanddækkede zone på steder, som ikke er udsat for ekstremt bølgeslag.

I Kattegat forekommer arterne på kysten i et karakteristisk forløb, som afspejler deres forskellige evne til at regenerere fotosynteseapparatet efter udtørring samt deres indbyrdes konkurrence; se også kyst. Øverst vokser lav klørtang, Fucus spiralis, som mangler flydeblærer. Dernæst følger blæretang, F. vesiculosus, og til sidst kommer savtang, F. serratus. Langfrugtet klørtang, F. evanescens, er en nordlig art, som er indvandret til Danmark ca. 1948. Den har smalt løv, mangler blærer og vokser i dybder fra 0 til 2 m. Alle Fucus-arter har kønnet formering med ægbefrugtning.