Kontakt

Søsalat / Ulva lactuca
Job:
Størrelse: 15-20 cm,
Adresse:
Planter

Links

Anden information

Anden information:

Vidste du… søsalaten kan danne tætte bestande langs fjordkysten ned til ca. 1 m dybde. Den spises lokalt som tilbehør til Sushi. I DK har den været anvendt som næringsopsuger i Odense Fjord som led i spildevandsrensning”

Søsalat : er en meget udbredt havalge i Danmark og over hele verden. Søsalat består af grønne blade, som ofte sidder fast på sten og er meget hårdfør overfor udtørring og forurening. Søsalat kan blive flere meter lang og anvendes mange steder i verden som føde for mennesker og dyr.

Fordele ved søsalat:
Søsalat vokser meget hurtigt og kan fordoble sin egen vægt på 2 – 3 dage. Den utrolige vækst i søsalat kan også illustreres ved at en cm2 alger kan blive til en m2 på 26 dage, hvilket er en forøgelse på 900 gange.
Man kan producere omtrent ti gange så meget pr. hektar på vandet som i jorden.

Søsalat har et højt indhold af kulhydrater pr. tørstofenhed (50 – 60 %), hvilket gør den interessant som råvare til bioethanol og et alternativ til biomasse dyrket på landjorden. Søsalat lever af CO2 og ved at tilsætte CO2 kan man fremme algens vækst og samtidig reducere CO2 udslippet.

Søsalat har flere anvendelsesmuligheder:
- foder til fisk
- rensning af spildevand ved at optage næringsstoffer i vandet
- energi i form af biogas, bioethanol og brændselspiller

Dansk forsøg med søsalat:
Danmarks Miljøundersøgelse, Risø DTU og Teknologisk Institut samarbejder om det hidtil største danske forskningsprojekt om alger til energiformål.

Projektet har til formål at undersøge potentialet for anvendelse af søsalat til energiproduktion i form af bioethanol og restprodukterne kan anvendes til biogas.
Det skal også undersøges om algen kan anvendes til fast brændsel, for eksempel i form af fiberpiller.

I udlandet er der især fokus på produktion af mikroalger til fremstilling af biodiesel, men i Danmark er forskningen koncentreret om makroalger, da de er meget lettere at høste. Det giver lavere omkostninger til høst og håndtering og dermed bedre økonomi i anvendelsen af alger til energiproduktion.

Søsalat kan ikke blot anvendes til energiformål, men formentlig også til mange andre, som eksempelvis foder og farmaceutiske produkter. Mulighederne er mange og søsalat er endnu ikke undersøgt tilstrækkeligt.