Kontakt

But dyndsnegl / Hydrobia ventrosa
Job:
Størrelse: 3-4 x 1.5-2 mm
Adresse:
Bløddyr

Links

Anden information

Anden information:

Vidste du… dyndsnegle har små, glatte, brune, ugennemsigtige skaller og kryber rundt i store antal på især ålegræssets stængler og er vigtig føde for en masse dyr. Føden består bl.a. af bakterier og kiselalger”

Udbredelse:
Ungefødende dyndsnegl har ikke altid været udbredt i de danske farvande. Man mener den er kommet fra New Zealand til Europa med balasttanke ombord på skibe. I Europa har den spredt sig via fugle og fisk, idet nogle af sneglene overlever turen gennem maven. De er meget almindelige langs de danske kyster.

Gode lokaliteter/hvor finder jeg den?
Dyndsneglen lever i vand med saltholdigheder fra omkring 0-20 promille. De findes i mudder-/sandbund eller på bevoksning. Nogle gange forekommer dyndsnegle i meget talrigt - op til 60.000 snegle pr. m2.

Udseende:
Spiret er ovalt form og ender i en blød spids. Overfladen af skallen er glat og uden strukturer eller mønstre. Skalåbningen har oval form.

Forveksling:
Der findes 4-5 forskellige arter af dyndsnegle. Det er meget svært at skelne mellem disse, og det kræver et nærmere studie. Man kan kende dem fra andre grupper af snegle i samme størrelse ved at de har en helt glat overflade og at hele skallens længde er ca. 2-3 gange skalåbningens længde.

Formering:
Ved de almindelige dyndsnegles formering sættes æggene fast på hunnens skal, sten eller planter. Når larverne klækkes, svømmer de ud i vandet og bliver til planktoniske larver. Hos ungefødende dyndsnegl foregår udviklingen inde i moderskallen, hvorfra de små snegle kravler ud. Den ungefødende dyndsnegl har endvidere meget få hanner og formeringen foregår mest ved jomfrufødsel, hvor afkommet udvikler sig fra ubefrugtede æg.

Naturlige fjender/skadedyr:
Dyndsnegle er en vigtig fødekilde for andre dyr. Det er især vadefugle, gravænder, krabber og nogle fisk, der æder dyndsneglene