Kontakt

Alm. strandsnegl / Littorina littoreaa
Job:
Størrelse: op til 3,5 cm
Adresse:
Bløddyr

Links

Anden information

Anden information:

Vidste du… den alm. strandsnegl findes på sten mest i fladvandede områder. Strandsnegle kan spises. Efter kogning kan de pilles ud af skallen med en nål. Skallerne er fundet i stenalderens køkkenmøddinger”

Kendetegn:
*Meget tyk og solid skal. Op til 3,5 cm lang. Gerne gråbrun, men kan have mange forskellige grå og brune nuancer alt efter hvor slidt den er. Højredrejet med ret stor åbning. Mundingens øverste kant flugter mned resten af skallen. Toppens profil danner en spids vinkel.

Variation:
Kan variere meget i farverne alt efter alder og graden af slid - specielt på opskyllede skaller. Levende dyr er som regel mere ensartet gråbrune, men kan have tydelige striber der følger snoningerne i skallen.

Forveksling:
Mindre eksemplarer kan forveksles med ungefødende strandsnegl (Littorina saxatilis) og lille strandsnegl (Littorine neritoides).

Biologi:
Lever af algebelægninger og lignende som de rasper i sig med deres radula (raspetunge).

Levested:
Fortrinsvis på sten og klipper, hvor de kan blive tørlagt ved lavvande. Er også vidt udbredt på bunden i lavvandede beskyttede områder, hvor man ofte kan se tydelige krybespor efter dem.

Udbredelse:
Den mest almindelige havsnegl på lavt vand og i tidevandszonen. Vidt udbredt fra Nordsøen til den vestlige Østersø.