Kontakt

Søstjerne / Asterias rubens
Job:
Størrelse: 10-15 cm
Adresse:
Søstjerne

Links

Anden information

Anden information:

Vidste du… Den alm. søstjerne er den pighud som bedst tåler brakvand og især i den nordlige del er den talrig. I den sydlige del af fjorden bliver vandet dog så brakt at den her mest findes på dybere vand”

Kendetegn:
Flad krop forsynet med fem jævnt tilspidsede arme. Undersiden som regel lyst orange eller gullig. På undersiden af hver arm er der en dyb fure, hvor der sidder lange rækker af sugefødder. Mundåbningen sidder i midten på undersiden. Oversiden er ru, og kan have mange forskellige farver, fra mørkviolet over blå og rådbrune farver til lyst orange. Kan have et armspænd på helt op til 40 cm, men er som regel betydeligt mindre. På lavt vand er dyrene ofte kun 5-10 cm tværs over.

Forveksling:
Kan ikke forveksles med andre danske pighuder. Slangestjerner har meget små kroppe og tynde slangelignende arme. Søsole har flere end fem arme, og kamstjernen (Astropecten irregularis) er glat på oversiden og har store plader langs armenes kanter.

Biologi:
Bundlevende rovdyr og ådselæder. Er specialist i muslinger. Den spiser dem ved at trække skallerne fra hinanden med armene, hvorefter den krænger sine mave ud af munden, og stikker den i muslingen, der så bliver fordøjet inde i sin egen skal. Søstjerner har selv mange fjender, blandt andet fugle, men også krabber og søsole.

Søstjerner er gode til at regenerere. Hvis de mister en eller flere arme, vokser disse ud igen. Man kan derfor tit finde søstjerner som kun har tre eller fire normalt udseende arme, og en eller to meget små, der er ved at vokse ud. I sjældne tilfælde kan en enkelt afrevet arm også gendanne fire nye arme, så der kan blive to helt nye individer ud af det.

Levested:
Vidt udbredt bunddyr. Findes fra lavtvandslinjen og videre ned. Jo dybere man kommer ned, jo større og lysere er dyrene som regel.

Udbredelse:
Vidt udbredt fra Nordsøen og helt ind til omkring Bornholm og et stykke ind i vores større fjorde.