Kontakt

Sandkutling / Pomatoschistus minutus
Job:
Størrelse: 4-5 cm. max. 6-7 cm.
Adresse:
Fisk

Links

Anden information

Anden information:

”Vidste du... at sandkutlingehannen udvælger sig en tom muslingeskal, og både skallen og et mindre territorium omkring den bevogtes mod andre hanner. Hunnen lokkes ind under skallen og afsætter en portion af sine æg”

Familie:
Kutlingefamilien – Gobiidae

Lignende arter:
Lerkutling, Toplettet Kutling

Udseende:
Lige som hos andre kutlinger former bug og gatfinnen hos Sandkutling en finne. Den forreste rygfinne har 6 ret bløde pigge. Skællene er ret små og er omkring 58-72 langs sidelinjen. Der er et tydeligt gab imellem første og næste rygfinne.

Farver:
En lys sandbrun farve over det hele med mørkebrune pletter og netform på ryggen. Den har et sort mærke foran halen, dog ikke bjælke eller ankerformet eller kantet som hos Toplettet Kutling. I yngletiden bliver hannen mørkere og finnerne får en klarere farve.

Formering:
Gyder om sommeren. Hannen forbereder en rede under en skal på sandbund. Hvis det er nødvendigt kan han vende skallen så den buer opad. hvis passende skaller mangler vil denne opfindsomme fisk bruge affald den finder på bunden: flasketoppe og krukker eller smadret porcelæn. Hunnen gyder sine rogn på undersiden af reden.

Føde:
Små bundlevende organismer, specielt amfipoder.

Udbredelse og levesteder:
Almindelig omkring Ålandsøerne. Er også fundet i Finske Bugt og af og til i den Botniske Bugt så langt nord som Hailuoto øen, hvilket gør den til Finlands nordligste kutling. Den tilbringer sommeren på sandbund på grundt vand, dog lidt dybere end Lerkutlingen, som er nært beslægtet foretrækker. Sandkutlingen ligger ubevægelig på bunden og venter på sit bytte, som den ser med sit skarpe syn.

Selv om den er almindelig ved Finlands kyster, bliver den lille Sandkutling sjældent set eftersom den sjældent bliver fanget i fælder og net. Under vand gør dens fikse camouflage den vanskelig at se.