Kontakt

Hestereje / Crangon crangon
Job:
Størrelse: 6-7 cm

Links

Anden information

Anden information:

Vidste du… at hesterejen nogle steder i fjorden er uhyre talrig og samtidig et grådigt rovdyr. Når hesterejen ikke jager børsteorme, tanglopper, vandlopper, pungrejer m.m. ligger de nedgravet så kun øjnene stikker frem”

Udssende:
En hestereje har 10 ben. Den er grå, når den bliver kogt og spises ikke i Danmark. Er et rovdyr, som kan blive op til 7,5 centimeter lang. Den lever i flokke i alle danske farvande. Den bevæger sig ved at bruge benene. Hesterejens fjender er bundfisk.

Udbredelse:
Hesterejen er meget almindelig nær danske kyster og i fjorde, især på lavt vand. Hesterejer forekommer ofte i meget store antal på ren sandbund. De jager om natten og ligger som regel nedgravet i sandet om dagen, kun med øjne og følehorn fri. Hesterejen lever på lavt vand, fordi den kan gemme sig for fugle og fladfisk, og fordi der er mad.

Kendetegn:
Hesterejer er ret fladtrykte og tilpasser deres farve til omgivelserne. Rejen har en kort pandetorn samt et par små klosakse og fem par gangben på forkroppen. På den leddelte bagkrop er der desuden fem par halefødder, som sammen med haleviften bruges til at svømme med.

Føde:
Hesterejen lever af børsteorme, tanglopper, pungrejer, alger, vandlopper, rurlarver og helt små fisk. Den æder alger, orme og andre mindre dyr.