Kontakt

Stor næbsnog / Nerophis ophidion
Job:
Størrelse: 15-20 cm, max. 30 cm.

Links

Anden information

Anden information:

Vidste du… den smukke store næbsnog hører til tangnålefamilien. Den har som den alm. tangnål ynglepleje, dog mangler hannen rugeposen og opbevarer æggene på ydersiden af bugen hvor de får næring indtil klækning”

Lignende arter:
Almindelig Tangnål

Udseende:
Selv om den ved første øjekast minder om en orm, så er den trådlignende Stor Næbsnog nem at identificere som en fisk på sit lille hoved og gællelåg. Hovedet og snuden minder om en søhest, som er en fjern slægtning. Den eneste fisk den kan forveksles med er dens slægtning Almindelig Tangnål. Stor Næbsnog er dog slankere og rundere i tværsnit. Dens eneste finne er en rygfinne halvvejs nede på ryggen. Almindelig Tangnål har også en lille halefinne, og snuden er længere og mere tydelig.

Farver:
Grøn over det hele, bugen er gullig. Hunnen er mere pyntet med lyse blå markeringer på hoved og krop. Begge køn bliver mere farverige i gydetiden, hannens snude bliver gul.

Formering:
Gyder midt om sommeren, hovedsaglig i juli. Hunnen lægger sine rogn i hannens rugepose, hvor han befrugter dem og bærer dem i omkring tre uger før han “føder” dem som fritsvømmende yngel.

Føde:
Plankton.

Udbredelse og levesteder:
Stor Næbsnog forekommer langs hele Finlands kyst, bortset fra det nordligste af Botniske Bugt, hvor saltindholdet er for lavt. Lever imellem bændeltang, blæretang og strengetang med sin hale omkring tangen og hovedet opad hvor den svajer sammen med tangen. Æder ved at suge passerende planktoniske copepoder.

Ses sjældent, men opmærksomme fiskere kan se dem når de klynger sig til net.