Kontakt

Alm. hjertemusling / Cerastoderma edule
Job:
Størrelse: op til 5 cm
Adresse:
Bløddyr

Links

Anden information

Anden information:

Vidste du… denne nedgravede musling er hyppigst i den nordlige ende af fjorden idet den kræver høje saltholdigheder. I tilfælde af opgravning kan den flytte sig i hurtige spring og graver sig hurtigt ned i sandet”

Kendetegn:
Ovale, hvælvede skaller med tydelige flade radiærribber på ydersiden af skallen. Ribberne er besat med fine tværlister, der dog kan være slidt helt eller delvist ned. På indersiden af skallen ses to ovale, næsten lige store mærker efter lukkemuskler, forbundet med en lang buet streg (mærket efter kapperanden). Op til 5 cm, men er typisk noget mindre. Skallerne er hvide eller svagt gullige.

Forveksling:
Store individer kan kun forveksles med brakvandshjertemuslingen (Cerastoderma lamarckii). Hos denne er skallerne dog mere skæve og også betydeligt mere hvælvede (ses bedst, hvis man har to sammenhængende skaller). Hængselbåndets længde varierer også. Hos den almindelige hjertemusling er det 4-5 gange så langt som bredt. Hos brankvandshjertemuslingen er det kun omkring 2 gange så langt som bredt.

Små individer kan forveksles med en række mindre arter hjertemuslinger, først og fremmest stribet hjertemusling (Cardium fasciatum) der dog har små torne på de forreste og bageste ribber, og lille hjertemusling (Cardium minimum) hvis skal er næsten cirkelrund.

Biologi:
Lever nedgravet i bunden lige under overfladen. Lever af småpartikler som den filtrer fra åndingsvandet, der hele tiden pumpes ind gennem de to korte ånderør. Er ret bevægelig i levende live.

Levested:
Bunddyr, der foretrækker sandbund.

Udbredelse:
Vidt udbredt og almindelig fra Nordsøen til ind i den vestlige Østersø.