Kontakt

Hornfisk / Belone belone
Job:
Størrelse: 50-75 cm, sjældent 80 cm eller over 1 kg.

Links

Anden information

Anden information:

Vidste du… at hornfisken i titusindvis kommer ind i fjorden i maj måned for at gyder. Æggene afgives i portioner efterhånden som de modnes. Æggene klæber og ofte er bundgarn og ruser fuldstændigt behængt med dem”

Udseende:
Lang ålelignende krop, som er presset fra siden. Kæberne er ret forlængede, fyldt med talrige skarpe tænder. Gat og rygfinne ligner hinanden i udseende og er langt tilbage lige foran halen. Sidelinjerne går tæt på bugen. Hornfiskens specielle udseende gør at den sjældent bliver forvekslet med andre fiskearter i finsk farvand. Minder om en forlænget gedde, selv om de to ikke er beslægtede.

Farver:
Sort blågrøn, siderne er sølvfarvede. Benene er grønne.

Formering:
En overflade fisk på åbent hav. Hornfisk søger ind på grundt vand i maj-juni for at gyde blandt flydende vegetation. Vides ikke at gyde i finsk farvand, den tættest kendte gydeplads er Estlands kyst og havet omkring Gotland. Unge som måler lige over 20 cm er fanget ved den finske kyst ved Hanko, mens nogle modne voksne er fanget vest for Åland.

Føde:
En vild rovfisk, Hornfisk jager på åbent hav, hvor de søger efter stimer af små fisk så som Østersøsild, Brisling, Tobis og selv Trepigget Hundestejle. Større fisk kan også fange fritsvømmende krebsdyr.

Udbredelse og levesteder:
En havfisk som kommer ind i finsk farvand sammen med strømme af saltvand gennem de danske stræder og ind i Østersøen. Vandrer vest og syd om de britiske øer om vinteren og kommer tilbage til sine gydeområder tidlig om sommeren. Hornfisk kommer til finsk farvand sent om sommeren, kun for at forsvinde igen når efteråret sætter ind. Er ret almindelig ved Finlands SV kyst og over hele Finske bugt. Er set så langt nord som Kokkola i den Botniske Bugt.