H

Tre Pigget Hundestejle / Gasterosteus aculeatus Størrelse: 4-7 cm, max. 9 cm.
Hornfisk / Belone belone Størrelse: 50-75 cm, sjældent 80 cm eller over 1 kg.
Havørred / Salmo trutta Størrelse: I havet og store søer 40-80 cm