Kontakt

Blåmusling / Mytilus edulis
Job:
Størrelse: 3-7 cm

Links

Anden information

Anden information:

”Vidste du… at blåmuslingen filtrerer store mængder vand og faktisk kan en enkelt blåmusling på ca. 5 cm filtrerer helt op til 40 lit. vand i døgnet. Blåmuslingebestanden i fjorden har en væsentlig indflydelse på vandets klarhed.”

Kendetegn:
En af vore mest almindelige muslinger. Bliver op til 10 cm lang. Skallen er sort eller blåsort, og har et tydeligt blåt skær på de steder, hvor periostrakum (det hornede yderlag er slidt af). Sidder ofte fæstnet til underlaget eller til hinanden i store dynger ved hjælp af blanke skinnende tråde, de såkaldte byssustråde.

Variation:
Unge blåmuslinger er betydeligt mere brune i farven, og kan undertiden forveksles med andre arter, men kan som regel kendes på, at de også sidder sammen i store antal.

Forveksling:
Blåmuslinger kan undertiden forveksles med hestemuslinger (Modiolus modiolus). Men de kan kendes fra hinanden på at hestemuslingen kan have et mere rødligt skær, og at umbo (den oprindelige skal som muslingen først havde, hvis omrids kan ses på skallen) sidder rykket tilbage fra skalspidsen - hos blåmuslingen sidder den helt ude i spidsen. Hestemuslinger kan desuden bliver dobbelt så store som blåmuslinger.

Biologi:
Lever fastsidden, hvor den filtrerer vandet for spiselige partikler.

Levested:
Findes fra lavtvandslinien og ned til omkring 50 meters dybde i brakvand, men kun til omkring 10 m i saltvand.

Udbredelse:
Findes fra Nordsøen og hele vejen ind gennem de danske farvande til Ålandsøerne mellem Sverige og Finland.