Persondataforordningen

Persondataforordningen

Som de fleste er bekendt med, trådte den nye persondataforordning fra EU, med regler om behandling af private oplysninger og rettigheder som bruger, i kraft fra den 25/5-2018. Derfor har vi opdateret vores privatlivspolitik, som du kan læse HER

 

Ny bølgeuro rapport fra DHI "Bølgebryder"

Havneselskabet har fået ny rapport fra DHI om bølgeuro

A9R520D

Havneselskabet har fået udarbejdet en bølgeurorapport, som viser bølgepåvirkningen henholdsvis med og uden bølgebryderen ved bro F.

Bestyrelsen har efter et par sæsoner med udvidelserne på bro D - vurderet at forholdet imellem effekten af en bølgebryder ved bro F, ikke vil stå i mål med investeringen.

Bestyrelsen har derfor fået udarbejdet en rapport som analyserer hvilken effekt en bølgebryder vil have. Denne støtter ligesom erfaringerne fra perioden, at effekten ville være ringe.

Link til rapport


 

Tirsdags-klubben

Vores hyggelige tirsdagsklub starter op igen 14. februar

Tirsdag den 14. februar går vi igen igang med vores tirsdagsklub. Kender du ikke konceptet, går det ud på at vi mødes på havnekontoret til en ostemad og kaffe, hvorefter vi arbejder 2-3 timer på havnen med forefaldende arbejde. Vi startede op sidste år og fik lavet ganske mange opgaver. Vores søjlesvingskran fik nyt tag, vi fik nye bukke til mastepladsen, pladsbredder blev sat på pælene på A, B og C broen. Bådtraileren blev slebet og malet, indgangspartiet ved havnkontoret blev pudset op og mange andre nyttige ting blev gjort.

Har du tid og lyst til at deltage er du velkommen. Du bestemmer selv hvor meget og hvor tit. Ring eller skriv til Sven eller Henriette på havnekontoret, hvis du vil deltage. Og husk - alle som hjælper til på havnen bliver inviteret til vores årlige Afsavnsfest.
____________________________________________________________________________________________

Foredrag i Rolk

Foredrag

Tunens og havørredens vandring

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 18. – Restaurant Store Børs – Roskilde Havn

ROLK inviterer hermed til en spændende foredragsaften med forskere fra DTU Aqua.
Pris: 200,- kr. + gebyr, inklusiv i prisen er en lækker anretning serveret af Restaurant Store Børs samt kaffe. Drikkevarer kan købes særskilt.

Tunen

Den blåfinnede tun har været fraværende i de danske farvande i ca. 50 år. Inden den forsvandt, var den allerede dengang en vigtig art - både for lyst- og erhvervsfiskere.

TunNu er den heldigvis tilbage, og man kan igen se den springe i danske farvande ligesom i "gamle dage". Professor Brian MacKenzie fra DTU Aqua vil fortælle om projektet med mærkning af tun nord for Skagen i år. Et projekt han stod i spidsen for. Foredraget vil give et indblik i baggrunden for projektet, og hvilke naturvidenskabelige resultater man forventer at få ud af det.

 

Havørredens vandring i Roskilde Fjord

HavrredSamme aften vil Jon C. Svendsen, Ph.d. DTU Aqua, fortælle om det nye forskningsprojekt med mærkning af havørreder i Roskilde Fjord. ROLK har en stor andel i projektet, idet ROLK har indsamlet de 100.000 kr., projektet koster. Biolog Peter Henriksen fra Limno Consult/Fishing Zealand, der er tilknyttet projektet, siger: Tænk, hvis man kunne følge havørredens vandring i havet? Det har til alle tider været et hedt ønske hos lystfiskere, forskere og fiske-nørder i almindelighed. Ved foredraget vil Jon C. Svendsen fortælle om hele processen fra indfangning af moderfisk, mærkning af 50 havørreder, og om der allerede er resultater at spore i projektet.

Du kan tilmelde dig foredraget her:


Formandens Julehilsen

 

 

Formandens Julehilsen

Året lakker mod enden, og det er tid til at gøre status. Hvad har vi fået udrettet i årets løb, og har vi nået det, vi havde sat os for.

Havnens tilstand er blevet gennemgået af vores samarbejdspartner gennem mange år, dykkerfirmaet Schunck. Resultatet er vurderet af JNN Consult, som løser rådgivningsopgaver indenfor pix1vandbygningstekniske projekter med hovedvægten lagt på fiskeri‑ og lystbådehavne. Det så meget bedre ud, end vi havde forventet. Kun få af de bærende pæle har større rådskader, og kun over vandspejlet. JJN Consult har anbefalet en metode til at stoppe og udbedre skaderne med et Sika Flex produkt. Det er forholdsvis nemt at arbejde med, og det vil gøre renoveringen billigere end først antaget.

Der er indkøbt en maskine til at afrense og konservere broernes bræddelag. Den megen nedbør i år, der har sat sine spor på både broer og både i form af grønne alger, har gjort broerne ualmindelig glatte og farlige, de steder, der ikke har været skrabet rene.

I begge ender af bro D er der etableret nye gode store pladser, der har været en mangelvare, og i den forbindelse udvider vi med yderligere 6 andele.

Der er opsat nye standere med Wi-Fi antenner og præventivt lys, der aktiveres ved passage på alle broerne. Vi håber med dette at kunne hindre tyveri fra bådene. Der er ligeledes rød/grønne molefyr og belysning under anskaffelse. Redningsstigerne for overbordfaldne er markeret med lys både på broerne og på nærmeste pæl, så de kan ses ude fra havnebassinet.

Vores nye truck har fået monteret en ny og sikker kobling til bådvognen, så vi sikkert kan handle både op til 12t, som vognen er godkendt til. De tidligere indkøbte 25t stativer er blevet byttet ud med 15t stativer og der er indkøbt et antal 3t stativer til de helt smalle både.

I foråret fik vi startet vores Tirsdagsklub op som går ud på at frivillige andelshavere hjælper til med forefaldende arbejde. pix3Vi fået løst en lang række små og store vedligeholdelsesprojekter. En af de helt store opgaver var renovering af vores søjlesvingskran.

Dieselanlægget nærmer sig pensionsalderen, og vi er ved at indhente tilbud på nyt med betalingsautomat, så vi bedre kan servicere både andelshavere og gæstesejlere. I den forbindelse friholdes kajpladsen rundt om hjørnet ved mastekranen.

Til vinter kører vi et lille forsøg med pumper til isfri havn omkring A broen.

Kommunen har efter dialogmøder med havnens aktører, udarbejdet en helhedsplan for den centrale del af havneområdet. En meget positiv proces, hvor vi føler at være hørt.

Endelig er arbejdet med selve Stormflodssikringen ved at være tilendebragt. Der blev afholdt en kombineret modtagekontrol og beredskabsøvelse med opsætning af den mobile del søndag den 10. december. Det gik forbavsende godt, og systemet var meget let at arbejde med.

Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår med en særlig tak til alle de frivillige, der har hjulpet til med alskens opgaver!

Formanden