Ekstraordinær generalforsamling

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 24. Maj 2012

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Havneselskab i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12

Kl. 19.00 Der åbnes for registrering

Kl. 19.30 Generalforsamlingen starter.

Indkaldelse med dagsorden sendes til din mailadresse,

________________________________________________________________________________

Nyt fra havnefogeden

Så er sæsonen 2012 godt i gang og der er livlig aktivitet overalt med klargøring og søsætning. Jeg erindrer hermed at gruspladsen skal være ryddet d. 11. maj. busholdepladsen d. 27. april og Skt. Ibsvej d. 28. maj.
Efter disse datoer skal pladserne været klargjort og tomme så vi kan aflevere dem tilbage til kommunen. De bliver herefter parkeringsarealer for sommeren.

Læs mere: Nyt fra havnefogeden