Fra sæl til Oplevelseshavn

cut-oplevelseshavn

Roskilde Oplevelseshavn i land med 1,5 mio. kr. fra Nordea-fonden

Med 1,5 mio. kr. fra Nordea-fonden kan alle planer for Oplevelseshavnen nu realiseres.
Projektet, som åbner i efteråret 2012, skaber nye rammer for et aktivt friluftsliv og naturformidling på havnen til glæde for borgere, turister og andelshavere.

 

Læs mere: Fra sæl til Oplevelseshavn

Ny bekendtgørelse

Alle former for vandscootere er forbudt i Roskilde Fjord! 

vandscooter 
Det gælder fartøjer med en længde på under 4 m, der har indbygget forbrændingsmotor med vandstrålepumpe som hovedfremdrivningsmiddel,

Læs mere: Ny bekendtgørelse

Ekstraordinær generalforsamling

 Referat fra ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 24/5-2012.

 Udvidet beslutningsreferat.

 Orla Kristensen (OK) bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Helge Kingo til valg som dirigent, hvilket de fremmødte godkendte.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. vedtægterne. Redegjorde herefter for dagsordens punkter.

Læs mere: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 24. Maj 2012

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Havneselskab i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12

Kl. 19.00 Der åbnes for registrering

Kl. 19.30 Generalforsamlingen starter.

Indkaldelse med dagsorden sendes til din mailadresse,

________________________________________________________________________________

Nyt fra havnefogeden

Så er sæsonen 2012 godt i gang og der er livlig aktivitet overalt med klargøring og søsætning. Jeg erindrer hermed at gruspladsen skal være ryddet d. 11. maj. busholdepladsen d. 27. april og Skt. Ibsvej d. 28. maj.
Efter disse datoer skal pladserne været klargjort og tomme så vi kan aflevere dem tilbage til kommunen. De bliver herefter parkeringsarealer for sommeren.

Læs mere: Nyt fra havnefogeden