Ekstraordinær generalforsamling

 Referat fra ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 24/5-2012.

 Udvidet beslutningsreferat.

 Orla Kristensen (OK) bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Helge Kingo til valg som dirigent, hvilket de fremmødte godkendte.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. vedtægterne. Redegjorde herefter for dagsordens punkter.

Læs mere: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 24. Maj 2012

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Havneselskab i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12

Kl. 19.00 Der åbnes for registrering

Kl. 19.30 Generalforsamlingen starter.

Indkaldelse med dagsorden sendes til din mailadresse,

________________________________________________________________________________

Nyt fra havnefogeden

Så er sæsonen 2012 godt i gang og der er livlig aktivitet overalt med klargøring og søsætning. Jeg erindrer hermed at gruspladsen skal være ryddet d. 11. maj. busholdepladsen d. 27. april og Skt. Ibsvej d. 28. maj.
Efter disse datoer skal pladserne været klargjort og tomme så vi kan aflevere dem tilbage til kommunen. De bliver herefter parkeringsarealer for sommeren.

Læs mere: Nyt fra havnefogeden

Vidste du det?

sven2

Rå silderogn er faktisk en delikatesse 

Kan du gætte personen på billedet, som er kendt på havnen?

Læs mere: Vidste du det?

Festlig åbning af Roskilde Oplevelseshavn

kunstneren og torben jrgensen
Afsløringen af granitskulpturen
”Sæl med unge”
Over 200 mennesker havde fundet vej til havnen denne fantastiske forårsdag.

Læs mere: Festlig åbning af Roskilde Oplevelseshavn