Trods et massivt udviklingsarbejde, både nationalt og internationalt er der ikke noget som tyder på, at et brugbart biocidfrit alternativ, er lige på trapperne.Et stop for anvendelse af de traditionelle biocidholdige bundmalinger pr. 1. januar 2012 vil derfor medføre en væsentligt øget mængde begroning på skibsbundene (forsøg viser op til100 kg. pr. år på bare en lille H-båd) og resultere i meget store økonomiske og praktiske problemer for lystbådehavnene.Det er derfor glædeligt at forbuddet udsættes. Det indebærer forhåbentlig også, at biociddirektivets regler i 2015 er implementeret i Danmark. Men hvis arbejdet i EU forsinkes udover denne skæringsdato, har FLID appelleret til, at den danske bundmalingsregulering, afventer EU´s godkendelsesordning for biocider/bundmaling.Der var høringsfrist den 13. december og allerede den 16. december sendes udkast til notifikation for at bekendtgørelsen kan nå at træde i kraft 1. januar 2012.Og med denne gode Julehilsen fra Miljøministeriet ønsker jeg alle andelshavere og brugere af havnen en Glædelig Jul og Godt Nytår.Havnefogeden