GENERALFORSAMLING 2018

RHS generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Roskilde Sejlklub's lokaler mandag d, 19 marts kl. 19.30
Indskrivning begynder kl. 19.00
Dagsorden kan hentes her: Dagsorden - Forslag - Fuldmagt