Formandens Julehilsen

 

 

Formandens Julehilsen

Året lakker mod enden, og det er tid til at gøre status. Hvad har vi fået udrettet i årets løb, og har vi nået det, vi havde sat os for.

Havnens tilstand er blevet gennemgået af vores samarbejdspartner gennem mange år, dykkerfirmaet Schunck. Resultatet er vurderet af JNN Consult, som løser rådgivningsopgaver indenfor pix1vandbygningstekniske projekter med hovedvægten lagt på fiskeri‑ og lystbådehavne. Det så meget bedre ud, end vi havde forventet. Kun få af de bærende pæle har større rådskader, og kun over vandspejlet. JJN Consult har anbefalet en metode til at stoppe og udbedre skaderne med et Sika Flex produkt. Det er forholdsvis nemt at arbejde med, og det vil gøre renoveringen billigere end først antaget.

Der er indkøbt en maskine til at afrense og konservere broernes bræddelag. Den megen nedbør i år, der har sat sine spor på både broer og både i form af grønne alger, har gjort broerne ualmindelig glatte og farlige, de steder, der ikke har været skrabet rene.

I begge ender af bro D er der etableret nye gode store pladser, der har været en mangelvare, og i den forbindelse udvider vi med yderligere 6 andele.

Der er opsat nye standere med Wi-Fi antenner og præventivt lys, der aktiveres ved passage på alle broerne. Vi håber med dette at kunne hindre tyveri fra bådene. Der er ligeledes rød/grønne molefyr og belysning under anskaffelse. Redningsstigerne for overbordfaldne er markeret med lys både på broerne og på nærmeste pæl, så de kan ses ude fra havnebassinet.

Vores nye truck har fået monteret en ny og sikker kobling til bådvognen, så vi sikkert kan handle både op til 12t, som vognen er godkendt til. De tidligere indkøbte 25t stativer er blevet byttet ud med 15t stativer og der er indkøbt et antal 3t stativer til de helt smalle både.

I foråret fik vi startet vores Tirsdagsklub op som går ud på at frivillige andelshavere hjælper til med forefaldende arbejde. pix3Vi fået løst en lang række små og store vedligeholdelsesprojekter. En af de helt store opgaver var renovering af vores søjlesvingskran.

Dieselanlægget nærmer sig pensionsalderen, og vi er ved at indhente tilbud på nyt med betalingsautomat, så vi bedre kan servicere både andelshavere og gæstesejlere. I den forbindelse friholdes kajpladsen rundt om hjørnet ved mastekranen.

Til vinter kører vi et lille forsøg med pumper til isfri havn omkring A broen.

Kommunen har efter dialogmøder med havnens aktører, udarbejdet en helhedsplan for den centrale del af havneområdet. En meget positiv proces, hvor vi føler at være hørt.

Endelig er arbejdet med selve Stormflodssikringen ved at være tilendebragt. Der blev afholdt en kombineret modtagekontrol og beredskabsøvelse med opsætning af den mobile del søndag den 10. december. Det gik forbavsende godt, og systemet var meget let at arbejde med.

Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår med en særlig tak til alle de frivillige, der har hjulpet til med alskens opgaver!

Formanden