imgp0226

 

Vi starter optagning af både lørdag den 21. oktober. Herefter er der optagning alle tirsdage, onsdage og lørdage frem til og med onsdag den 15. november. Du skal bestille din optagning på hjemmesiden. Efter du har logget dig ind kommer der et felt med optagning i menuen i venstre side. HUSK – jo senere du bestiller tid – jo sværere kan det være at få lige den tid du gerne vil have. Når du har fundet dagen du gerne vil op, skal du vælge den første ledige tid på dagen, da der ellers opstår huller på optagningsdagen. Det er frivillige der hjælper til med at tage din båd op og de skal ikke stå og vente.

Havnen disponerer over 200 stativer, men mange flere ønsker at benytte muligheden. Giv os besked inden 1. oktober, om du vil i stativ. Herefter udlejer vi stativerne til anden side.

Da arbejdet udføres af frivillige medlemmer bedes du være opmærksom på følgende:

                                           

  • Det forventes, at du bidrager med information om, hvor båden skal løftes aht. balance, ror, drev/skrue, samt hvor på stativet båden skal stå.

  • Du skal selv medbringe træklodser til køl og under stativ og andet nødvendigt tilbehør.

  • Medbring en hjælper og kom i god tid, da tiderne i listen kan rykke sig.

  • Husk, at det er kranteamet der bestemmer hvor bådene skal stå på opbevaringspladsen.

  • Når båden er sat af, skal den enkelte bådejer tilkendegive, at alt er i orden.

  • Husk løbende at justere støtterne, så de ikke belaster skroget for meget når båden sætter sig. Båden skal hvile på kølen – ikke på støtterne.

  • Og endelig – skal bådens navn være let tilgængeligt og synlig på vinterpladsen, skulle vi få brug for at komme i kontakt med ejeren. Lav evt. et lille skilt, hvis bådens navn dækkes til af presenning.

Skal du have sandblæst din båd i år?
Så er det blevet tid til sandblæsning. Den 8. okt. og om nødvendigt også den 9. okt., kommer JP Sandblæsning forbi Roskilde Havn.
Har du ikke prøvet det før, skal du opfatte det som et fællesprojekt, for de som skal have båden sandblæst. Det holder omkostningen nede og humøret oppe. Som udgangspunkt koster det 1.000 kr. + moms i timen for selve sandblæsningen, Dertil kommer en fællesudgift for kørsel, bortskaffelse af affald samt oprydning, som du skal betale en andel af. Jo mere du forbereder selv, jo billigere bliver det også. Har du selv dækket af med Gaffatape, skal JP Sandblæsning ikke bruge tid på det. Når alle både er sandblæst skal der ryddes op. Det skal du også være med til. I den gode sags tjeneste.

Sørg for at få båden på land i god tid inden den 8. okt. og kørt op på busholdepladsen. Du bedes sende en mail til hvis du er interesseret. Og inden den 1. oktober.

Mast i masteskuret
Alt for mange master er ikke påført navn og tlf. nummer når de lægges op i masteskuret. Din mast skal være påført tydelig identifikation. Master over 15 meter skal primært aflægges på hylderne i højden 80cm meter til 180cm. Lette og korte master skal ligge over og under denne afstand. Korte master skal lægges helt ud til en af siderne, så der kan ligge to korte master i forlængelse af hinanden.

Benytter du mastepladsen foran restaurant Snekken, må du ikke optage pladsen mere end højst nødvendigt. Max. 1 dag.

Oprydning ved masteskuret
Der er planlagt oprydning omkring masteskuret i uge 47 når alle både er kommet op. Det betyder, at alt materiel som ikke er behørigt mærket med navn og tlf. nr., vil blive frasorteret og bortskaffet. Så skynd dig at få mærket dit grej og hvis det er noget som skal bruges til vinteropbevaringen, så læg det selv ud og hjælp derved de frivillige - det skal snart i anvendelse igen.

Skal din båd stå tørt i vinter?
Igen i år har du mulighed for at din båd kan stå under tag på Dyrskuepladsen. Vi råder over to haller som begge er tørre og gode. Der er adgang til strøm og vand og tilligemed er området lukket af for offentlig adgang. Prisen er 275,00 kr. pr. løbende meter båd for opbevaringen og 2.700,00 kr. for selve kørslen. Som eksempel vil prisen på en 10 meter båd for opbevaring og kørsel være 5.450,00 kr. Kørsel til Dyrskuepladsen kommer til at foregå i uge 44, nærmere den 31. oktober og om nødvendigt den 1. november.

Tildeling sker efter ”først til mølle” princippet og spørgsmål og tilmelding kan ske til havnefogeden på mail til , eller til Erik Volmer på . Hvis du har købt retten til et stativ eller har en aftale om leje af et stativ vil der kunne laves en aftale med havnekontoret, om at bruge dette til vinteropbevaringen i hallen.

Båd trailereI den bagerste gård på Skt. Ibsvej holder der en del trailer, stativer og bukke. De vil blive fjernet 1. oktober, da vi skal bruge pladsen til vinteropbevaring af både.

Vinteropbevaring i vand?
Ønsker du at have din båd liggende i vandet i vinter, bedes du meddele dette til havnekontoret, som vil anvise en plads.

Med venlig hilsen
Sven Hvid
Havnefoged