vandscooter

 

En ny bekendtgørelse er klar fra Naturstyrelsen, der giver vandscootersejlere flere muligheder for at sejle, men samtidig sikrer, at kysterne er beskyttede. Fremover vil det være muligt at anvende vandscooter i en zone 300 meter fra kysten og ud, men det er kun tilladt at opholde sig langs strandkanten uder transport ud til 300-meterzonen. Dermed vil vandscootersejlads altså ikke være tilladt der, hvor badegæster normalt opholder sig – nær strandkanten - og hvor der er fugle- og dyreliv at tage hensyn til. Det er stadigvæk muligt for det lokale politi at lave regler for, at vandscootersejlads skal foregå længere end 300 meter fra kysten.
Der vil fortsat være et totalforbud mod vandscootersejlads i de internationale naturbeskyttelsesområder – de såkaldte Natura 2000-områder – og i vildtreservater og fredede områder.

Det vil sige at hele Roskilde Fjord ikke må besejles med vandscootere idet fjorden er Natura 2000.

Læs hele artiklen her