Gæstesejlere

sejlklubben

Til gæstesejlere

Vores gamle havnehus bliver revet ned de kommende dage. Vi er flyttet til Sejlklubben som ligger længere ude af promenaden. Her vil du i dagtimerne kunne finde det midlertidige havnekontor. Har du brug for at benytte toiletter og badefaciliteter, så send en SMS til 29663234

DM i Marinae

Roskilde havn får sølvmedalje i DM i Marinaer

de5

NM Insight Analyse har foretaget en undersøgelse af dels hvad sejlere lægger vægt på når de kommer i havn dels hvilke havne sejlerne uofficielt bruger tid på at rose og beskrive. På den baggrund har de kåret de 3 bedst vurderede lystbådehavne i landet. De trækker også de delelementer fra undersøgelsen frem som er “vigtigst” for de mennesker der har taget sig tid til at deltage i undersøgelserne. Se undersøgelsen her.

RHS - Generalforsamling

Roskilde Havneselskab's Generalforsamling 2020

Roskilde Havneselskab afholder ordinær generalforsamling den 18. marts.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14. februar.
Indkaldelse med dagsorden udsendes omkring 1. marts

Indsejlingslys

Nye indsejlingslys i Roskilde Havn

lys2

lys1

Havnen har i samarbejde med Fjordudvalget valgt at nedlægge det røde ledelys, og erstatte det med indsejlingslys plaseret på molehovederne.

To grønne, et placeret på henholdsvis bro F og bro C.
Herudover to røde, et placeret på Museumshavnen og et på broen ved Sagafjord

Disse vil være klar til pr den 4. august

 

Frederiks bro

Kronprins Frederiks Bro

frederiksbro

Normalt sidder brovagten i brotårnet midt på Kronprins Frederiks Bro, men frem til den 2. marts er der oprettet en fjernstyringscentral helt lokalt i det gule hus på siden af broen. Her vil forsøget med at fjernstyre åbning og lukning af broen i første omgang finde sted. Efter den 2. marts rykker brovagterne så til Vejdirektoratets Trafikcenter i København, hvorfra broen resten af året bliver betjent.

Teståbning af broklapperne

- Målet er, at trafikanterne ingen ændringer oplever i deres færden over broen på grund af vores forsøg. Her i opstarten kan trafikanterne måske undre sig over, at broklapperne åbnes et par gange dagligt, selvom der ikke er et skib, der skal igennem klapbroen. Det gør vi af hensyn til træning af brovagterne, siger projektleder i Vejdirektoratet Silas Nørager.

Teståbning af klapbroen vil ske to gange dagligt i perioden fra 27. januar til 2. marts. Teståbningerne sker udenfor myldretidsperioderne:

• Mandag til fredag, kl. 12:00 og 13:00

• Lørdag og søndag, kl. 10:00 og 12:00
Her er Vejdirektoratets forslag til nyt Broreglement / Åbningstider.