Vinteropbevaring på land

Plads til vinteropbevaring på land bestilles på havnekontoret senest 1. oktober. Opstilling på land starter medio oktober. Afhængig af hvilken plads, man står på, er der tidsfrister for, hvornår man senest skal være i vandet igen. Da Roskilde Kommune kræver landarealerne rengjort og ryddet for stativer m.v. til fastsatte terminer, er det nødvendigt, at bådene er fjernet et par dage før fristernes udløb.

De arealer, der anvendes er:

  • Busholdepladsen fra 1. oktober til 27. april. Pladsen anvendes til større både.
  • Midtercirklen på ”Bananen” fra 1. oktober til 27. april. Pladsen anvendes til mindre og mellemstore både.
  • Vindeboder (grusarealet ved gasværk) fra 1.oktober til 11. maj. Pladsen anvendes til mindre og mellemstore både.
  • Parkeringspladsen Skt. Ib fra l. oktober til 28. maj. Pladsen er forbeholdt træbåde.
  • Dyrskuepladsen til de som ønsker at få deres båd under tag. Hør havnekontoret for priser og tider.

Bådene opstilles i den rækkefølge, hvori de tages op, og stilles med en afstand mellem bådene på max. 75 cm. Dette princip anvendes for at undgå spildplads.

Betaling for vinterplads udregnes efter antal kvadratmeter af bådens totale længde x bredde, forhøjet til nærmeste hele m2.

Ønsket tidspunkt for optagning til vinteropbevaring, skal vælges på havnens hjemmeside under punktet optagning (denne menu kommer kun frem såfremt man er logget ind). Det er også muligt at aftale en tid på havnekontoret.

El vil være tændt i dagtimerne. Der må under ingen omstændigheder bruges strøm uden at man er til stede.
Vandet lukkes når frosten indtræder.


Vinteropbevaring i vand

Efter aftale med havnefogeden kan båden overvintre i vandet på særlig anvist plads. Takst i henhold til ”Takster Roskilde Havn”

Skal din båd stå tørt i vinter?

Du har mulighed for, at din båd kan stå tørt og godt under tag på Dyrskuepladsen.
Der er adgang til strøm og vand og tilligemed er området lukket af for offentlig adgang.
Prisen er 260,00 kr. pr. løbende meter båd for opbevaringen, kørslen foretages kollektivt og afregnes via havnekontoret.
Som eksempel vil prisen på en 10 meter for opbevaring og kørsel være ca. 5.300,00 kr.