Stativerne

Havnen opererer udelukkende mestativerd én stativtype.
Der er således ikke mulighed for at benytte eget stativ på havnens område uden forudgående aftale med havnefogeden. Disse skal i så fald være væk fra havneområdet, samt Skt. Ibsvej senest den 15. maj, hvorefter de bliver fjernet for ejers regning.

Der er brugsaftaler for en del af stativerne, men herudover er de resterende til diposition primært for andelshaverne.

For andelshavere med brugsaftale, skal havnekontoret have besked på om stativet skal benyttes for den kommende sæson inden den 1. oktober, da stativet ellers vil blive udlejet til anden side.

Har du ikke en brugsaftale og ønsker at leje et stativ har du mulighed for at skrive dig på en venteliste på havnekontoret. Pris for leje af stativ fremgår af havnenes takstblad.