Kranteam

Kranteamet består af frivillige hjælpere, som er instrueret i brugen af bådkranen. Kranteamet er således ansvarlig for sikkerheden når der søsættes eller optages både. Man bedes derfor respektere og efterkomme teamets anvisninger.

Har du lyst til at lære flere andelshavere at kende og være en del at det sociale liv på havnen?

Havnen efterlyser flere frivillige hjælpere og hvis du har lyst til at være med i arbejdet på havnen, er du meget velkommen til at kontakte havnefogeden.

Som tak for hjælpen afholder vi hvert år en fest, hvor alle som har hjulpet til med arbejdet på havnen, inviteres med ledsager.
Festen går under navnet Afsavnsfest.