Søsætning og optagning

 

Søsætning

Søsætning af både sker normalt fra midten af april til midten af maj. Du bestiller din søsætningstid her på hjemmesiden. Når du har logget dig på nederst i venstre felt på forsiden, dukker der yderligere en menu op der hedder søsætning. Her kan du bestille dag og tid. Kalenderen "åbnes" en måneds tid førend første søsætningsdag. Hvis du har problemer med dette er du velkommen til at kontakte havnekontoret, som vi hjælpe med bestillingen.

Hvis du ønsker at vrivilligteamet står for din søsætning skal du benytte en af  de forslåede dage, fyld listen op fra morgenen for at undgå "huller".
Bemærk sidste frist for indskrivningen, hvilket annonceres på hjemmeside og i nyhedsbrev.

  • De både der står forrest på vinterpladsen, skal være klar til første søsætning aht. kørselslogistikken.
  • Det forventes at du er bekendt med bådens løftepunkter, da søsætningen foretages af frivillige medlemmer af havnen.
  • Kranarbejdet kræver, at bådejeren deltager sammen med mindst 1 hjælper.
  • Landpladsen skal – når den efterlades – være ryddet og fejet, så der ikke efterlades noget, som kan være til skade for andre (for eksempel søm, skruer, maling m.v.).
  • Presenninger, klodser, overdækning, lægter, dunke m.v. skal hjemtages.

 dscn1168a

Optagning

Optagning af både for vinteren sker normalt fra midten af oktober frem til midten af november.

Optagningskalenderen lægges ud på hjemmesiden omkring 15. september.

Der er brugsaftaler for en del af stativerne, men herudover er de resterende til diposition primært for andelshaverne.

For andelshavere med brugsaftale, skal havnekontoret have besked på om stativet skal benyttes for den kommende sæson inden den 1. oktober, da stativet ellers vil blive udlejet til anden side.

Har du ikke en brugsaftale og ønsker at leje et stativ har du mulighed for at skrive dig på en venteliste på havnekontoret. Pris for leje af stativ fremgår af havnenes takstblad. 

  • Det forventes, at du er bekendt med bådens løftepunkter, da optagningen foretages af frivillige medlemmer af havnen.
  • Kranarbejdet kræver, at bådejeren deltager sammen med mindst 1 hjælper. Husk at medbringe et antal træklodser som båden kan stå på. Tag evt. et kamera med så du kan tage et billede af bådens løftepunkter
  • Bådene placeres i stativer hvorefter den køres med trucken til vores vinteropbevaringspladser.
  • Det er suverænt de frivillige hjælpere, der bestemmer bådenes placering på vinteropbevarings­pladserne.