Friviligt arbejde

Vores hyggelige tirsdagsklub.

Kender du ikke konceptet, går det ud på at vi mødes på havnekontoret til en ostemad og kaffe, hvorefter vi arbejder 2-3 timer på havnen med forefaldende arbejde.
Vi startede op i 2016 og fik lavet ganske mange opgaver. 
Vores søjlesvingskran fik nyt tag, vi fik nye bukke til mastepladsen, pladsbredder blev sat på pælene på A, B og C broen. Bådtraileren blev slebet og malet, indgangspartiet ved havnkontoret blev pudset op og mange andre nyttige ting blev gjort. Siden er det blevet til meget mere.

Har du tid og lyst til at deltage er du velkommen. Du bestemmer selv hvor meget og hvor tit.
Ring eller skriv til Sven eller Henriette på havnekontoret, hvis du vil deltage.
Og husk - alle som hjælper til på havnen bliver inviteret til vores årlige Afsavnsfest.


O
pfordring til at deltage i de forskellige grupperinger under havneselskabet!


gang i kosten